KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Wyniki i prognozy / Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

Największe zatrudnienie występuje w Jednostce Dominującej. Wśród pozostałych spółek Grupy Kapitałowej największą przeciętną liczbę zatrudnionych w 2011 roku odnotowano w poniższych podmiotach (zatrudnienie w etatach):

  • ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. – 1 722;
  • PeBeKa S.A. – 1 596;
  • POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. – 1 093;
  • NITROERG S.A. – 991.

Na wielkość zatrudnienia w poszczególnych latach wpływ miały zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym głównie zwiększenie liczby podmiotów Grupy.

Przeciętne zatrudnienie w grupie:

Wyszczególnienie   2010 2011
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych   10 051 9 149
Pracownicy na stanowiskach robotniczych   20 877 22 034
Razem
  30 928 31 183
Raport na skróty