KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Wyniki i prognozy / Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

SponsoringSponsoring KGHM Polska Miedź S.A.

Strategia KGHM w zakresie sponsoringu jest ściśle związana z prowadzoną działalnością w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zakłada przeznaczanie większości środków na realizację planowanych działań, zmierzających do promowania regionu oraz do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i sportowych, dzięki którym Dolny Śląsk zaznacza swoją obecność na mapie Polski i Europy.

KGHM partycypuje w organizacji oraz obejmuje patronat nad znaczącymi przedsięwzięciami kulturalnymi, które – bazując na lokalnych tradycjach i twórczym potencjale – wyróżniają Zagłębie Miedziowe w kalendarzu wydarzeń artystycznych całego kraju. W zakresie nauki KGHM współpracuje z wyższymi uczelniami sponsorując konferencje oraz panele dyskusyjne, które stwarzają swoisty pomost wymiany wiedzy i doświadczeń między przemysłem, a środowiskiem naukowym. Spółka traktuje sport jako ważną dziedzinę życia społecznego, dlatego wspiera różne dyscypliny aktywności fizycznej – zarówno najwyższej klasy sportu zawodowego, jak i sportu amatorskiego.

Łączne wydatki na kulturę, naukę i sport w 2011 roku wyniosły 28,5 mln zł.
Polska Miedź
Raport CSR
Jednym z filarów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w KGHM Polska Miedź S.A. jest działalność dobroczynna realizowana przez powołaną w 2003 roku Fundację Polska Miedź, będącą organizacją pożytku publicznego. Inicjatywa powołania Fundacji wynikała z prospołecznej polityki KGHM. Jej utworzenie stanowiło kontynuację działań dobroczynno-charytatywnych Spółki, która od początku istnienia przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku z wypracowanych środków wspierała rozmaite projekty regionalne oraz krajowe.

Fundacja Polska Miedź angażuje się w działania społeczne, przekazując darowizny z przeznaczeniem m.in.: na ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kulturę, sztukę; ochronę dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę zwierząt; ochronę dziedzictwa przyrodniczego; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; działalność charytatywną; pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

W 2011 roku Fundacja Polska Miedź przekazała darowizny pieniężne instytucjom na realizację 400 projektów na kwotę 12 mln zł oraz wsparła 1438 darowiznami osoby indywidualne kwotą 3,5 mln zł.


Raport na skróty