KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Wyniki i prognozy / Inwestycje i rozwój

Inwestycje i rozwój

W roku 2011 poniesiono nakłady na realizację inwestycji rzeczowych w wysokości 1 514 mln zł.

Strukturę zrealizowanych inwestycji w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższe zestawienie (w tys. zł):

Struktura nakładów inwestycyjnych wg Oddziałów (tys. zł)

    2010 2011

Górnictwo

  985 097 1 056 553

Hutnictwo

  230 798 218 404

Pozostała działalność

  47 097 238 941

Ogółem

  1 262 992 1 513 898


Główne projekty realizowane w 2011 roku:


Górnictwo

  • Realizowano zgodnie z harmonogramem prace na GGP oraz szybie SW-4.
  • Prowadzono inwestycje związane z rozbudową infrastruktury oddziałów wydobywczych.
  • Kontynuowano modernizację i wymianę parku maszynowego w kopalniach oraz wymianę maszyn flotacyjnych w ZWR-ach.
  • Rozpoczęto prace nad rozpoznaniem i udokumentowaniem obszaru Synklina Grodziecka.
  • Kontynuowano projekt związany z rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ŻM zapewniającą możliwość składowania odpadów poflotacyjnych po roku 2016.
  • Realizowano projekt „Koncesja 2013”.
  • Rozpoczęto realizację projektu „Uzyskanie wielkości produkcji soli kamiennej w wysokości 1 mln ton/rok”.

Hutnictwo

  • Realizowano projekt „Program Modernizacji Pirometalurgii”.
  • Zakończono instalację IV Pieca Doerschla.

Pozostałe

  • Kontynuowano projekt „Budowa Bloków Gazowo-Parowych w EC Głogów i EC Polkowice”.
Raport na skróty