KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Wyniki i prognozy / Baza zasobowa

Baza zasobowa

Bazą surowcową dla podstawowego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., jest największe w Europie i jedno z największych na świecie złoże rud miedzi, leżące pomiędzy Lubinem, Sieroszowicami i Głogowem. Dla jego eksploatacji zostały utworzone obszary górnicze o łącznej powierzchni ok. 468 km2. Aktualnie eksploatowane złoże rud miedzi występuje na głębokości od 600 do 1380 metrów.

 

Wielkość udokumentowanych zasobów rudy miedzi w obszarach koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A. stawia Polskę na 7 miejscu na świecie, jeżeli chodzi o zasoby miedzi oraz na 3 miejscu w przypadku zasobów srebra (wg. U.S. Geological Survey – 2012 r.).

Obszary obecnie eksploatowane

KGHM Polska Miedź S.A. posiada koncesje na wydobycie rud miedzi z następujących złóż:

  • „Lubin-Małomice”;
  • „Polkowice”;
  • „Sieroszowice”;
  • „Rudna”;
  • „Radwanice-Wschód”;
  • „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.

Będące w dyspozycji Spółki koncesje upoważniają do prowadzenia wydobycia rud miedzi do 2013 roku w obszarach górniczych: „Lubin”, „Małomice”, „Polkowice”, „Sieroszowice” i „Rudna”. Do 2015 roku w obszarze górniczym „Radwanice Wschód”, do 2046 roku w obszarze górniczym „Rudna II” oraz do 2054 roku ze złoża „Głogów Głęboki Przemysłowy”.

W związku z koncesjami górniczymi, których ważność upływa w 2013 roku, KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, rozpoczęła w 2010 roku procedurę uzyskania nowych koncesji.

W zagospodarowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. obszarach złożowych, zasoby geologiczne (resources) i eksploatacyjne (reserves) rud miedzi oszacowane są w ilościach przedstawionych w poniższych tabelach.


Stan zasobów geologicznych rud miedzi i metali (Cu, Ag) w obszarach koncesyjnych
KGHM Polska Miedź S.A. (wg stanu na 31.12.2011 roku)

Złoża zagospodarowane

Zasoby rudy
[mln Mg]
Cu
[%]
Ag
[g/Mg]
Ilość Cu
[mln Mg]
Ilość Ag
[Mg] 

Lubin-Małomice

388 1.32 56 5.14 21 563

Polkowice

115 2.33 48 2.67 5 484

Sieroszowice

298 2.61 65 7.77 19 309

Radwanice Wschód

7 1.92 26 0.14 189

Rudna

398 1.79 47 6.76 18 815

Głogów Głęboki-Przemysłowy

292 2.40 79 7.00 22 939

KGHM Polska Miedź S.A.

1 498 1.97 59 29.48 88 298


Stan zasobów eksploatacyjnych rud miedzi i metali (Cu, Ag) w obszarach koncesyjnych
KGHM Polska Miedź S.A. (wg stanu na 31.12.2011 roku)

Złoża zagospodarowane

Zasoby rudy
[mln Mg]
Cu
[%]
Ag
[g/Mg]
Ilość Cu
[mln Mg]
Ilość Ag
[Mg] 

Lubin-Małomice

324 1.00 42 3.24 13 760

Polkowice

97 1.71 34 1.66 3 315

Sieroszowice

273 1.93 50 5.27 13 501

Radwanice Wschód

8 1.25 18 0.10 137

Rudna

246 1.60 45 3.94 11 103

Głogów Głęboki-Przemysłowy

233 1.90 61 4.42 14 330

KGHM Polska Miedź S.A.

1 181 1.58 48 18.62 56 148

Obszary perspektywiczne

Występujące w sąsiedztwie eksploatowanych obecnie przez KGHM Polska Miedź S.A. złóż, są udokumentowane obszary złożowe „Gaworzyce” i „Radwanice Zachód”, zawierające bilansowe zasoby rud miedzi. Traktowane są obecnie jako obszary perspektywiczne, które w niedalekiej przyszłości mogą być przedmiotem górniczego zagospodarowania.

Po upadzie złoża, w kierunku północno-zachodnim od eksploatowanych obecnie złóż i przygotowywanego do zagospodarowania złoża „Głogów Głęboki Przemysłowy”, na głębokości do 1500 m występują obszary o stwierdzonej podwyższonej mineralizacji miedziowej, „Głogów”, „Bytom Odrzański” i „Retków”.
 

Poza obszarami koncesyjnymi, Spółka prowadzi intensywne prace rozpoznawcze na obszarze tzw. dawnego Starego Zagłębia (Synklina grodziecka), Gaworzyce-Radwanice, Szklary oraz na terenie Niemiec (projekt Weisswasser).

  • Synklina grodziecka – złoże rud miedziowo-srebrowych w okolicach Bolesławca. Planowane jest udokumentowanie ok. 1,5 mln ton miedzi ekwiwalentnej w złożu, pozwalające na zaprojektowanie kopalni podziemnej. Obecnie realizowany jest program wierceń (18 odwiertów) mający na celu szczegółowe rozpoznanie istniejących zasobów rud miedzi jak również udokumentowanie zasobów nowych.
  • Gaworzyce-Radwanice – KGHM rozpoznaje złoże rud miedzi w ramach posiadanych koncesji. Celem prowadzonych prac jest szczegółowe rozpoznanie złoża w kategorii C1. W wyniku realizacji prac etapu I odwiercono 5 otworów. Gniazdowa forma występowania bilansowej rudy miedzi w strefie występowania tzw. czerwonych plam powoduje, że siatka rozpoznawcza wierceń w kategorii C1 może być niewystarczająca, a zagęszczanie siatki jest bardzo kosztowne i nieefektywne.Baza zasobowa – stan wg operatów ewidencyjnych za rok 2011 wykonanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Raport na skróty