KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 * wyjaśnienie w nocie 2.1

Integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego jest rozdział: Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Raport na skróty