KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 8. Nieruchomości inwestycyjne

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony

Stan na początek okresu obrotowego

59 760 17 164

Zmiany w ciagu okresu obrotowego:

170 42 596

z tytułu nabycia jednostek zależnych

1 653 37 675

pozostałe zmiany

(1 483) 4 921

Stan na koniec okresu obrotowego

59 930 59 760
Raport na skróty