KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 6. Rzeczowe aktywa trwałe

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony
Grunty 39 165 36 922
Budynki i budowle 3 586 921 3 885 290
Urządzenia techniczne i maszyny 3 208 377 3 161 839
Środki transportu 242 955 198 773
Inne środki trwałe 84 337 69 152
Środki trwałe w budowie 1 884 022 1 318 578
Razem 9 045 777 8 670 554


Najistotniejsze zadania inwestycyjne ujęte w pozycji środki trwałe w budowie

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony
Budowa szybu SW-4 471 432 392 400
Głogów Głęboki – Przemysłowy 295 997 208 329
Budowa bloków gazowo-parowych w EC Głogów i EC Polkowice 179 593 9 305
Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w oddziałch górniczych 136 399 215 643
Inwestycje związane z rozbudową infrastruktury rejonów wydobywczych w kopalniach 111 431 48 216
Program Modernizacji Pirometalurgii 78 226 12 813
Odtworzenie Fabryki Kwasu Siarkowego w HMG-I; HMG-II i w HM Legnica 69 294 34 950
Wymiana maszyn flotacyjnych w Zakładach Wzbogacania Rud 69 252 60 872
Zakupy maszyn górniczych i urządzeń technicznych 50 781 19 613
Inwestycje dostosowawcze 42 366 10 019
Obiekty elektroenergetyczne i teletechniczne 36 557 35 353
Inwestycje w urządzenia elektroenergetyczne, teletechniczne, odtworzenie budynków technologicznych i inne inwestycje w Zakładach Wzbogacania Rud 32 031 15 151
Budowa Centrum Biurowo-Usługowego Legnickiego Parku Technologicznego – LETIA Business Center (LBC) 31 138 9 505
Odwierty poszukiwawcze (w celu zbadania mineralizacji rudy) na obszarze koncesyjnym Weißwasser 31 099 -
Zaprojektowanie, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bazy magazynowo-przeładunkowej kwasu siarkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 23 265 1 722
Szyby i urządzenia główne w zakładach górniczych 23 009 24 540
Inwestycje transportu taśmowego i rurociągów 20 064 6 273
Intensyfikacja produkcji ołowiu – zabudowa IV pieca Doerschla w HM Głogów - 37 037
Modernizacja kotłów parowych i wodnych - 32 234
Budowa hotelu "Medical SPA" w Świnoujściu - 26 473
Razem 1 701 934 1 200 448
Raport na skróty