KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 4. Skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – jednostki zależne / 1/4

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej w bieżącym okresie objęła skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 45 jednostek zależnych.

 Procentowy udział Grupy
Nazwa jednostki SiedzibaPrzedmiot działalności31 grudnia 2011

31 grudnia 2010

AVISTA MEDIA Sp. z o.o. Wrocław projektowanie, wdrażanie i obsługa systemów IPTV (telewizja interaktywna) - 100
„BIOWIND” Sp. z o.o. Lubin wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej 100 100
BIPROMET S.A. Katowice projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wynajem nieruchomości 66 66
Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Katowice wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
i instalacji wentylacyjnych
33,66 33,66
CBJ sp. z o.o. Lubin badania i analizy fizyko-chemiczne, pomiary imisji i emisji, badania przemysłowe 100 100
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. Wrocław skup i sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego, metali kolorowych i stali stopowych, sprzedaż wyrobów hutniczych i zbrojeń budowlanych, recykling odpadów 85 85
DFM ZANAM–LEGMET Sp. z o.o. Polkowice remonty i budowa maszyn 100 100
DIALOG S.A. Wrocław świadczenie usług telekomunikacji przewodowej
i bezprzewodowej, reemisji kanałów telewizyjnych oraz wypożyczalnia treści audiowizualnej
- 100
Ecoren DKE Sp. z o.o. Polkowice przyjmowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, unieszkodliwianie, składowanie oraz utylizacja śmieci 100 100
„Energetyka” Sp. z o.o. Lubin wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, godpodarka wodno-ściekowa 100 100
FADROMA S.R.
SP. Z O.O. w likwidacji
Wrocław usługi serwisowe i remontowe
w zakresie maszyn budowlanych i górniczych
- 98,05
Fermat 1 S.á r. l. Luksemburg zakładanie, rozwój, zarządzanie lub sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 -
Fermat 2 S.á r. l. Luksemburg zakładanie, rozwój, zarządzanie lub sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 -
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. Warszawa działalność finansowa, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, doradztwo związane z zarządzanem 100 100
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa działalność finansowa, sprzedaż detalicznai hurtowa różnych towarów i produktów 100 100
Fundusz Uzdrowiska 01 Sp. z o.o. Warszawa działalność holdingów finansowych, finansowa działalność usługowa, obrót i obsługa rynku nieruchomości 100 100
Fundusz Uzdrowiska 01
Sp. z o.o. S.K.A.
Warszawa działalność finansowa, sprzedaż detaliczna
i hurtowa różnych towarów i produktów
100 100
INOVA Spółka z o.o. Lubin badania i kontrola maszyn, prace badawczo-rozwojowe 100 100
INTERFERIE S.A. Lubin turystyka, hotelarstwo, działalność sanatoryjna 66,82 66,82
Interferie Medical SPA Sp. z o.o. Lubin hotelarstwo, wypoczynek, rehabilitacja, turystyka zdrowotna, wellness 89,17 89,17
KGHM AJAX MINING INC. Vancouver eksploatacja rudy miedzi i złota 51 51
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR Wrocław działalność badawczo-rozwojowa 100 100
KGHM Ecoren S.A. Lubin produkcja nadrenianu amonu oraz kruszyw budowlanych, sprzedaż surowca do produkcji ścierniwa, przerób i odzysk metali z rud, surowców mineralnych i odpadów przemysłowych 100 100
KGHM Kupfer AG (do 15 maja 2011 r. KGHM HMS Bergbau AG) Berlin poszukiwanie i rozpoznanie złóż miedzi i innych metali w Europie 100 74,9
KGHM I FIZAN Wrocław lokowanie aktywów w ramach Portfela Aktywów Niepublicznych oraz Portfela Aktywów Publicznych 100 100
KGHM II FIZAN Wrocław lokowanie aktywów w ramach Portfela Aktywów Niepublicznych oraz Portfela Aktywów Publicznych 100 100
KGHM III FIZAN Wrocław lokowanie aktywów w ramach Portfela Aktywów Niepublicznych oraz Portfela Aktywów Publicznych 100 100
KGHM Kupferhandelsges. m.b.H.i.L Wiedeń handel miedzią 100 100
KGHM LETIA S.A. Legnica promowanie innowacyjności, transfer technologii,
działalność parku technologicznego, sprzedaż i wynajem nieruchomości
85,45 85,45
KGHM Metraco S.A. Legnica sprzedaż hurtowa złomów i odpadów, ołowiu,metali kolorowych, wyrobów chemicznych i soli, usługi spedycyjne 100 100
KGHM Polish Copper Ltd. w likwidacji Londyn handel miedzią - 100
KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD. Shanghai sprzedaż hurtowa, import, export produktów i wyrobów miedzianych/krzemowych, chemicznych, sprzętu mechanicznego i elektrycznego, materiałów biurowych, świadczenie usług konsultingu handlowego 100 100
KGHM TFI S.A. Wrocław tworzenie i zarządzanie funduszami oraz zarządzanie portfelami instrumentów finansowych 100 100
„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. Lubin szpitalnictwo, praktyka lekarska, działalność związana z ochroną zdrowia, medycyna pracy 100 100
NITROERG S.A. Bieruń produkcja materiałów wybuchowych i środków inicjujących stosowanych w górnictwie 85 -
PeBeKa S.A. Lubin budownictwo górnicze, podziemne, budowa tuneli 100 100
Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Katowice budowa kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych 58,08 58,08
„PETROTEL” sp. z o.o. Płock świadczenie usług telekomunikacyjnych,
w zakresie telefonii stacjonarnej, usług internetowych, usług teletechnicznych, sprzedaży urządzeń
- 99,99
PHP „MERCUS” sp. z o.o. Polkowice handel, produkcja wiązek przewodów elektrycznych 100 100
PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. Lubin handel detaliczny artykułami spożywczymi, gastronomia 100 100
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. Polkowice zarządzanie infrastrukturą kolejową 100 100
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Lubin usługi transportowe kolejowe i drogowe, handel produktami naftowymi 100 100
„Uzdrowisko Cieplice” Sp. z o.o. Jelenia Góra działalność uzdrowiskowa 91,67 89,71
Uzdrowisko Połczyn S.A. Połczyn Zdrój działalność uzdrowiskowa 90,45 89,91
Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o. Świeradów Zdrój działalność uzdrowiskowa 87,74 -
Walcownia Metali Nieżelaznych spółka z o.o. Gliwice produkcja blach - 84,41
WFP Hefra SA Warszawa produkcja i sprzedaż nakryć stołowych nierdzewnych, posrebrzanych, srebrnych, z tworzyw sztucznych i ceramiki 98,5 98,5
WM „ŁABĘDY” S.A. Gliwice produkcja metali nieżelaznych, wyrobów z metali nieżelaznych, sprzedaż usług - 88,96
WMN „ŁABĘDY” S.A. Gliwice produkcja metali nieżelaznych, wyrobów z metali nieżelaznych, sprzedaż usług 84,96 -
WPEC w Legnicy S.A. Legnica wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej 85 85
Zagłębie Lubin S.A. Lubin prowadzenie sekcji piłki nożnej
i organizacja zawodów sportowych
100 100
ZUK S.A. Polanica Zdrój działalność uzdrowiskowa, produkcja i sprzedaż wody mineralnej 91,80 90,09

W bieżącym okresie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniono metodą praw własności dla celów konsolidacji udziały jednej jednostki stowarzyszonej – BAZALT-NITRON Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2011 r., w oparciu o par. 8 MSR 8, który zezwala na odstąpienie od stosowania zasad zawartych w MSSF w sytuacji, gdy skutek odstąpienia od ich zastosowania jest nieistotny, wyłączono z konsolidacji jednostki zależne „Mercus Software” Sp. z o.o. i TUW Cuprum. Ogółem w prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nieobjęto konsolidacją dwóch jednostek zależnych i nie wyceniono metodą praw własności udziałów w jednej jednostce stowarzyszonej. Na dzień kończący okres sprawozdawczy wyceniono je wg ceny nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. Wyłączenie jednostek z konsolidacji nie wpływa na rzetelną prezentację sytuacji majątkowej, zysku lub straty oraz przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej.

Raport na skróty