KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 36. Dywidendy wypłacone

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Zgodnie z Uchwałą Nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2010, na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 2 980 000 tys. zł, co stanowi 14,90 zł na jedną akcję.

Dzień dywidendy uchwalono na 11 lipca 2011 r., termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2011 r.

Wszystkie akcje Jednostki Dominującej są akcjami zwykłymi.

Raport na skróty