KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 28. Koszty świadczeń pracowniczych

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11

od 01.01.10
do 31.12.10

przekształcony

Koszty wynagrodzeń

2 688 454 2 441 461

Koszty ubezpieczeń społecznych

896 973 818 265

Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych z tego:

116 075 36 322

Koszt wartości bieżącej zobowiązania

113 779 34 636

Koszty przeszłego zatrudnienia

2 296 1 686
Razem działalność kontynuowana 3 701 502 3 296 048
Działalność zaniechana 82 040 87 024
Ogółem 3 783 542 3 383 072
Raport na skróty