KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 26. Przychody ze sprzedaży

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony

Miedź, metale szlachetne, produkty uboczne hutnictwa

19 611 913 15 739 320

Sól

80 378 72 080

Energia

88 389 90 744

Usługi

474 109 316 222

Maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne

17 446 22 975

Towary

984 670 296 886

Odpady i materiały

66 062 10 360

Pozostałe wyroby

784 263 217 917
Razem działalność kontynuowana 22 107 230 16 766 504
Działalność zaniechana 487 315 526 086
Ogółem 22 594 545 17 292 590

z tego:

   

   Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – kraj

5 845 795 4 970 620

   Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – zagranica

16 748 750 12 321 970Dane dodatkowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony

Średnie notowania miedzi elektrolitycznej na LME (USD/t)

8 811 7 539

Średni kurs (USD/PLN) NBP

2,96 3,02
Raport na skróty