KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 25. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony

Koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych

476 981 515 877

Koszty likwidacji środków trwałych

5 665 5 609

Sprawy w toku i postępowaniu sądowym

6 438 12 297

Pozostałe rezerwy

21 996 33 860
Ogółem rezerwy 511 080 567 643

z tego :

   

   Rezerwy długoterminowe

485 040 520 727

   Rezerwy krótkoterminowe

26 040 46 916
Raport na skróty