KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 24. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Ogólny opis programu świadczeń znajduje się w nocie 2.2.16.

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony

Nagrody jubileuszowe

312 927 298 001

Odprawy emerytalno – rentowe

245 259 226 203

Ekwiwalent węglowy

855 274 764 060

Inne świadczenia

56 063 50 345
Wartość bieżąca zobowiązania 1 469 523 1 338 609

Nagrody jubileuszowe

312 927 298 001

Odprawy emerytalno – rentowe

241 042 220 300

Ekwiwalent węglowy

855 274 764 060

Inne świadczenia

56 063 50 345
Wartość bilansowa zobowiązania 1 465 306 1 332 706

  z tego :

   

   Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych

1 338 743 1 221 794

   Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych

126 563 110 912
Główne założenia aktuarialne przyjęte na 31 grudnia 2011 r.  
 20122013201420152016
i następne

Stopa dyskonta

5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80%

Stopa wzrostu cen węgla

8,00% 3,30% 3,00% 3,00% 3,00%

Stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia

8,20% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Przewidywana inflacja

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń

5,30% 3,80% 3,50% 3,50% 3,50%
Raport na skróty