KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 22. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony
Długoterminowe kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego     

Kredyty bankowe

176 909 141 829

Pożyczki

1 738 2 420

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

15 723 29 403
Długoterminowe kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem 194 370 173 652
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego     

Kredyty bankowe

91 269 81 901

Pożyczki

2 032 1 883

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

10 286 12 378
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem 103 587 96 162
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem 297 957 269 814
Raport na skróty