KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 12. Pochodne instrumenty finansowe

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Stan na dzień
 31 grudnia 2011

31 grudnia 2010

przekształcony

Aktywa długoterminowe    

Instrumenty zabezpieczające

896 375 402 234

Instrumenty handlowe

3 025 1 605
Aktywa długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych razem 899 400 403 839
Aktywa krótkoterminowe    

Instrumenty zabezpieczające

850 530 211 186

Instrumenty handlowe

9 512 9 137

Instrumenty pierwotnie zabezpieczające wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń

- 77 261
Aktywa krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych razem 860 042 297 584
Razem aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 1 759 442 701 423
Zobowiązania długoterminowe    

Instrumenty zabezpieczające

427 049 606 154

Instrumenty handlowe

111 064 105 426

Instrumenty pierwotnie zabezpieczające wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń

207 -
Zobowiązania długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych razem 538 320 711 580
Zobowiązania krótkoterminowe    

Instrumenty zabezpieczające

125 754 294 161

Instrumenty handlowe

205 168 187 503

Instrumenty pierwotnie zabezpieczające wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń

409 454
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych razem 331 331 482 118
Razem zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 869 651 1 193 698
Raport na skróty