KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Grupa kapitałowa / Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. tworzyła się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Początkowo większość podmiotów powstawała w wyniku wydzielania wybranych obszarów działalności KGHM. W ten sposób, w 1993 roku zostały utworzone pierwsze spółki Grupy. W kolejnych latach skład Grupy Kapitałowej i liczba podmiotów ją tworzących zmieniały się. Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej jest KGHM Polska Miedź S.A. Na koniec 2011 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. liczyła 50 podmiotów, 47 z nich to jednostki zależne, w tym trzy fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych.

Dziewięć jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Są to:

  • KGHM Ecoren S.A.
  • PHP „MERCUS” sp. z o.o.
  • POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
  • „Energetyka” sp. z o.o.
  • BIPROMET S.A.
  • NITROERG S.A.
  • KGHM I FIZAN
  • Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A.
  • Fermat 1 S.à r.l.

Spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. to podmioty o różnorodnym przedmiocie działalności. W ich ofercie znajdują się zarówno produkty i usługi związane z podstawową działalnością KGHM (m.in. poszukiwanie i eksploatacja złóż miedzi i innych metali, budownictwo górnicze, produkcja energii elektrycznej i cieplnej, maszyny i urządzenia dla górnictwa, prace badawczo-rozwojowe) lub niezwiązane z obsługą ciągu technologicznego KGHM, takie jak transport, handel, ochrona zdrowia, czy lokowanie środków pieniężnych. Znaczna część spółek, głównie produkcyjnych, świadczy usługi na rzecz Polskiej Miedzi.

Zarządzanie Grupą Kapitałową

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął w 2011 roku decyzję o wprowadzeniu nowego modelu zarządzania Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

Wprowadzenie nowego modelu miało na celu dostosowywanie nadzoru nad działalnością spółek Grupy Kapitałowej do strategii i polityki inwestycyjnej KGHM, która obejmuje zwiększenie aktywności Grupy Kapitałowej w obszarze akwizycji i realizację działań nakierowanych na wzrost wartości.

Przyjęty model zarządzania obejmuje rozszerzenie nadzoru nad spółkami Grupy Kapitałowej, poza dotychczasowy, dokonywany przez merytoryczne komórki organizacyjne Biura Zarządu, o nadzór biznesowy. Sprawowany jest on w ramach wyodrębnionych pionów nadzoru biznesowego, poprzez wyznaczonych do tego przez Zarząd KGHM, szefów pionów. Model ten pozwoli na sprawowanie branżowego nadzoru nad poszczególnymi dziedzinami działalności Grupy Kapitałowej, a tym samym wpłynie na poprawę efektywności zarządzania Grupą. 

Raport na skróty