KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Spółka na Giełdzie / Relacje Inwestorskie

Charakterystyka Spółki

KGHM Polska Miedź S.A., której akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, poza działaniami obligatoryjnymi wynikającymi z przepisów prawa, stosuje aktywną politykę relacji inwestorskich. Celem jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy, przedstawianie rzetelnego obrazu Spółki oraz budowanie wiarygodności i zaufania w oczach inwestorów.

 

Spółka podejmuje regularne działania skierowane do przedstawicieli międzynarodowych funduszy, banków inwestycyjnych, analityków oraz inwestorów indywidualnych. W 2011 roku KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowała się inwestorom podczas konferencji z sektora Metals and Mining oraz rynków wschodzących.

Publikacjom raportów kwartalnych towarzyszyły spotkania Zarządu KGHM z analitykami, zarządzającymi funduszami oraz dziennikarzami gospodarczymi, które były transmitowane na żywo w Internecie. Ta nowoczesna forma komunikacji umożliwiła akcjonariuszom wirtualne uczestnictwo i zadawanie pytań. Zapisy video spotkań dostępne są na stronie internetowej Spółki, w zakładce Strefa Inwestora.

Nową inicjatywą w KGHM Polska Miedź S.A., wdrożoną w 2011 roku, był Dzień Inwestora – przedsięwzięcie umożliwiające zaproszonym analitykom i zarządzającym funduszami lepiej zrozumieć specyfikę Spółki.

W pracy zespołu relacji inwestorskich w KGHM wykorzystywane są media elektroniczne. W kontaktach z inwestorami, poza transmisjami internetowymi, stosowano telekonferencje i wideokonferencje oraz kanał e-mail. Na stronie internetowej Spółki www.kghm.pl, w sekcji Strefa Inwestora, są zamieszczone informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki (raporty bieżące, okresowe), dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, ładem korporacyjnym, rynkowe prognozy dotyczące wyników, prezentacje ze spotkań z Zarządem oraz materiały video. Inwestorzy zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji mają możliwość korzystania z newslettera.

Raport na skróty