KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / List Przewodniczącego Rady Nadzorczej <br/> KGHM Polska Miedź S.A.

Charakterystyka Spółki
Jacek Kuciński

Ozdobnik tła

Szanowni Państwo


Miniony rok był wyjątkowy dla Polskiej Miedzi w wielu wymiarach. Rok 2011 to czas konsekwentnej realizacji długofalowej strategii rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy.

W 2011 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wypracowała rekordowy zysk na poziomie ponad 11 mld złotych. Na ten wynik wpłynęły nie tylko korzystne warunki makroekonomiczne, ale także racjonlana gospodarka złożem i konsekwentna realizacja przez Zarząd strategii firmy oraz dezinwestycje w sektorze telekomunikacyjnym. Produkcja miedzi była również rekordowa i wyniosła 571 tys. ton (wzrost o ponad 4%). O 8% wzrosła także produkcja srebra. W 2011 roku zanotowano rekordowy kurs srebra na giełdzie w Londynie. Oprócz złota, które Spółka również produkuje, srebro to kolejny surowiec uważany przez inwestorów za bezpieczną inwestycję. Osiągnięty wynik produkcyjny w 2011 roku jest najwyższy w historii Polskiej Miedzi, co potwierdza obrany przez Spółkę kierunek rozwoju. Warto podkreślić, że wyniki roku 2011 dały Polskiej Miedzi pierwsze miejsce na liście światowych producentów srebra.

Oczywiście rok 2011 to również inwestycje – w tym przypadku niespotykane w skali całego kraju. Żadna polska firma nie dokonała zagranicznej inwestycji o takiej wartości – 9,1 mld zł. Podpisana w grudniu 2011 roku umowa rozpoczęła proces przyjaznego przejęcia kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX, spółki notowanej na giełdzie w Toronto. To jest historyczne wydarzenie nie tylko dla KGHM, ale także dla polskiej gospodarki. Ekspansja międzynarodowa KGHM ma bowiem strategiczne znaczenie nie tylko dla Spółki, poprzez zabezpieczenia jej przyszłych zysków, budowę wartości dla akcjonariuszy i wzmocnienia pozycji na globalnym rynku, ale także oznacza wzrost pozycji polskiej gospodarki, jako producenta strategicznych surowców (miedź) oraz metali rzadkich (molibden, platynowce) na świecie. Inwestycja ta potwierdza opinię, iż polskie firmy są w stanie być globalnymi graczami o dużym znaczeniu gospodarczym. Kadrowo, technicznie i logistycznie KGHM jest dobrze przygotowany do przeprowadzenia procesu integracji ze spółką Quadra FNX (obecnie KGHM International) oraz zarządzania tą spółką, posiadającą aktywa w Kanadzie, USA, Chile i na Grenlandii. Dzięki przejęciu kanadyjskiego koncernu produkcja miedzi z własnych zasobów w Grupie KGHM wzrośnie do 635 tys. ton. Strategia na lata 2009–2018 zakłada przekroczenie poziomu produkcji 700 tys. ton miedzi rocznie.

W ubiegłym roku miało miejsce szereg zdarzeń, które z pewnością pozytywnie wpłynęły na kondycję firmy. Doszło do dużych i bardzo ważnych dla Spółki transakcji. Była to sprzedaż akcji spółki Polkomtel S.A., będąca największą transakcją w branży telekomunikacyjnej oraz sprzedaż spółki zależnej Dialog S.A. Obie transakcje były przeprowadzone w starannie wybranym momencie oraz profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Tym samym, w pełni zostały zrealizowane wcześniej założone plany wyjścia KGHM Polska Miedź S.A. ze spółek telekomunikacyjnych. To kolejne osiągnięte cele wynikające ze strategii.

Poza inwestycjami kapitałowymi, KGHM Polska Miedź S.A. prowadziła szeroko zakrojone prace poszukiwawcze i rozpoznawcze złóż rud w Polsce i w Niemczech. Przeprowadzono wiercenia rozpoznawcze w Saksonii oraz w okolicach Starego Zagłębia Miedziowego. Planowane są odwierty w kolejnych nowych miejscach.

Znakomite wyniki ekonomiczne, ogromne inwestycje, skuteczna realizacja strategii oraz wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. KGHM Polska Miedź S.A. z pewnością zasługuje na pełne zaufanie akcjonariuszy i inwestorów. Jestem przekonany, że Spółka ma przed soba kolejny, dobry rok.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
podpis
Jacek Kuciński
Raport na skróty