KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / List Prezesa Zarządu<br/> KGHM Polska Miedź S.A.

Charakterystyka Spółki
Herbert Wirth

List prezesa

Szanowni Państwo
 

Z ogromną satysfakcją przekazuję Państwu Raport Spółki za miniony rok. Rok 2011 niewątpliwie zapisze się złotymi zgłoskami w historii Polskiej Miedzi. Stanie się tak nie tylko z powodu obchodów 50-lecia KGHM, ale dlatego że podjęte w minionym roku decyzje i rozpoczęte inwestycje będą motorem rozwoju Polskiej Miedzi przez kolejne 50 lat. Najważniejsze z nich to rozpoczęcie zakończonego sukcesem przyjaznego przejęcia kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX Mining Ltd, udane dezinwestycje w sektorze telekomunikacyjnym, programy inwestycyjne w hutnictwie, ekologii oraz bezpieczeństwie. To także wiele działań i wyróżnień w dziedzinie społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz przedsięwzięć związanych z obchodami Złotego Jubileuszu Polskiej Miedzi. Hasło tego jubileuszu: „Polska Miedź cenniejsza niż złoto”, doskonale potwierdza wartość Spółki i jednocześnie ma odzwierciedlenie w rekordowych wynikach 2011 roku.
 

Polska Miedź osiągnęła zysk netto w wysokości 11,3 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 6,8 mld zł i stanowi najwyższy wynik w historii Spółki. Istotny wpływ na wynik miały zakończone w czwartym kwartale ubiegłego roku transakcje sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych. Wynik brutto ze sprzedaży spółek Polkomtel S.A. oraz Dialog S.A. wyniósł 2,7 mld zł. W całym 2011 roku KGHM zanotował także dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających, wyniósł on 562,4 mln zł.


Grupa KGHM posiada teraz zdywersyfikowany portfel aktywów w krajach niskiego ryzyka oraz portfel projektów zapewniających rozwój obecnej bazy produkcyjnej. To 9 kopalń w Polsce, Kanadzie, USA i Chile oraz 5 projektów w fazie inwestycyjnej i przedinwestycyjnej: Sierra Gorda w Chile, Głogów Głęboki Przemysłowy w Polsce, Afton Ajax i Victoria w Kanadzie oraz Malmbjerg na Grenlandii. To także projekty eksploracyjne w Waisswasser (Niemcy), Wartowicach, Szklarach, Gaworzycach-Radwanicach (Polska) oraz Kirkwood, Falconbridge, Footwall, Foy (Kanada).


Polska Miedź konsekwentnie realizuje strategię koncentracji na podstawowym biznesie, z założeniem geograficznej i produktowej dywersyfikacji aktywów. Pozostaje w mocy zapis strategii przewidujący zaangażowanie KGHM w sektor energetyczny, ostatnio także w dziedzinie gazu łupkowego.


Przed Spółką otwierają się nowe horyzonty. Uruchomiono wiele projektów inwestycyjnych związanych z produkcją, bezpieczeństwem i ekologią. Jednym z najważniejszych programów podjętych w ubiegłym roku jest program inwestycji w Hucie Miedzi „Głogów”. Modernizacja pirometalurgii, odtworzenie fabryki kwasu siarkowego, zabudowa IV pieca Dörschla to najważniejsze projekty. Inwestycje te dotyczą nie tylko procesu produkcyjnego, ale mają również wpływ na ochronę środowiska, bezpieczeństwo i warunki pracy. W HM „Głogów” realizowanych jest 10 dużych przedsięwzięć o wartości ponad 2 mld zł.


Jednym z założeń strategii Spółki jest aktywne uczestnictwo w rynku energii, który Spółka osiągnie dzięki realizacji projektu inwestycyjnego „Budowa bloków gazowo-parowych w Głogowie i Polkowicach”. To istotny element konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju.


Kontynuujemy programy eksploracyjne w rejonie Starego Zagłębia Miedziowego oraz w saksońskim Weisswasser. Materiały z pierwszych odwiertów zachęcają do prowadzenia dalszych badań.


Trwa procedura związana ze wznowieniem koncesji na wydobycie rud miedzi dla podstawowych złóż zlokalizowanych w obszarach górniczych na terenie Zagłębia Miedziowego. Ministerialne zgody dla KGHM Polska Miedź S.A. oznaczać będą możliwość kontynuowania działalności Spółki przez kolejnych 50 lat.


Rok 2011 przyniósł Polskiej Miedzi szereg wyróżnień dokumentujących jej doniosłą rolę w polskiej gospodarce i podkreślających społeczną odpowiedzialność Spółki.

Szczególne znaczenie dla Spółki ma tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”. Laur przyznano za skuteczne zarządzanie potężną strukturą biznesową i za jasne określenie celów, konsekwentną ich realizację, a także podporządkowania ich długoletniej perspektywie rozwoju firmy. Kapituła uznała, że miedziowy koncern wykorzystał dobry czas dla miedzi do ekspansji zagranicznej i realizacji planów stworzenia koncernu globalnego poprzez plan przejęcia spółki Quadra FNX z Kanady. Kapituła dostrzegła, że te plany dają KGHM nowe szanse rozwoju i możliwość skutecznej rywalizacji ze światowymi liderami branży surowcowej.


KGHM Polska Miedź S.A. stała się firmą prawdziwie globalną. Firma zyskała historyczną szansę skokowego rozwoju i długoterminowej perspektywy wzrostu wartości.
 

Zapewniam Państwa, że tę szansę potrafimy wykorzystać.
 

Prezes Zarządu
podpis
Herbert Wirth
Raport na skróty