KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Kalendarium 2011

Charakterystyka Spółkistyczeń


Polska miedź cenniejsza niż złotoW 2011 roku minęła 50. rocznica powołania do życia Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, który w późniejszym okresie został przekształcony w Spółkę pod nazwą KGHM Polska Miedź S.A. Kalendarz imprez z okazji Złotego Jubileuszu był bardzo bogaty. Pierwszą z nich był wyjątkowy, Jubileuszowy Koncert Noworoczny. W maju odbyło się Seminarium Historyczne, w którym uczestniczyli budowniczowie i pionierzy Zagłębia Miedziowego. W miesiącu wrześniu wielkim wydarzeniem był dwudniowy Festyn Jubileuszowy. Z okazji naszego Złotego Jubileuszu uruchomiona została specjalna strona internetowa poświęconą 50-leciu Polskiej Miedzi. Na stronie znalazły się wszystkie informacje nie tylko o obchodach jubileuszu, ale również wiadomości dotyczące historii KGHM. Mieszkańcy Zagłębia Miedziowego mogli na niej zamieszczać swoje wspomnienia i zdjęcia.Luty


Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom ŚrodowiskowymProgram Promocji zdrowiaKGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął realizację kompleksowego, prozdrowotnego programu, który diagnozuje realny wpływ hut miedzi w Legnicy i Głogowie na stan zdrowia mieszkańców. Program wdrożył także w tym zakresie opiekę profilaktyczną. Przesiewowym badaniom krwi oraz badaniom psychologicznym poddane zostały przede wszystkim dzieci z terenu byłych stref ochronnych hut. Jednocześnie w Głogowie i Legnicy uruchomiono Poradnie Monitoringu Środowiskowego. Program jest realizowany we współpracy z Miedziowym Centrum Zdrowia. W ramach programu wykonano badania krwi na zawartość ołowiu. Dodatkowo – dzięki środkom finansowym Fundacji Polska Miedź – dzieci ze szkół podstawowych z gmin zagrożonych oddziaływaniem hut, we wrześniu wyjechały na zielone szkoły, a w ramach kultury fizycznej przez cały rok miały zajęcia na basenie.Marzec


Nagroda Byka i NiedźwiedziDrugi rok z rzędu KGHM Polska Miedź S.A. otrzymał prestiżową nagrodę Gazety Giełdy „Parkiet”. Polską Miedź nagrodzono statuetką Byka i Niedźwiedzia w kategorii „Najlepsza inwestycja w spółkę z WIG 20”. Na to wyróżnienie miał wpływ wzrost cen miedzi oraz nakłady na rozwój, które Spółka dokonała w 2010 roku. Akcjonariusze docenili m.in. inwestycje w aktywa górnicze w Kanadzie. W ubiegłym roku cena akcji KGHM wzrosła aż o 63 proc. Po raz kolejny potwierdziło się, że KGHM jest jedną z najlepszych firm na krajowym rynku kapitałowym.Kwiecień


Koncesje dla KGHM


Rozpoczęła się procedura związana ze wznowieniem koncesji na wydobycie rud miedzi dla podstawowych złóż zlokalizowanych w obszarach górniczych na terenie Zagłębia Miedziowego. Koncesje na wydobywanie kopalin dla KGHM Polska Miedź S.A., oznaczać będą możliwość kontynuowania działalności przez kolejnych 50 lat. Starania dotyczą kilku obszarów górniczych, na których firma od lat prowadzi działalność górniczą: Rudna I, Sieroszowice I, Polkowice II, Lubin I, Małomice I oraz Radwanice Wschód. Koncesje dla KGHM to gwarancja realnej perspektywy utrzymania dobrobytu regionu oraz czołowej pozycji gmin Zagłębia Miedziowego w rankingu budżetów gminnych w skali całego kraju.Maj


Polska Miedź pod żaglami


KGHM pod ŻAGLAMIJacht „Polska Miedź” pod pełnymi żaglami, z kapitanem Tomaszem Cichockim na pokładzie rozpoczął wyjątkowy rejs dookoła świata. Ponad 24 tysiące mil morskich, około 300 samotnych dni bez prawa zawijania do jakiegokolwiek portu, przybicia nawet do bezludnej wyspy czy zbliżenia burtą do innego statku. Kapitan Cichocki, sam wśród żywiołów, będzie się z nimi zmagał i współpracował, aby szczęśliwie zakończyć rejs. KGHM jest głównym sponsorem tego wydarzenia.

Wiercenia w okolicach Starego Zagłębia Miedziowego

KGHM Polska Miedź S.A. realizuje Strategię rozwoju Spółki na lata 2009–2018 w zakresie prowadzenia poszukiwań i rozpoznania złóż rud. Spółka prowadzi prace poszukiwawcze w południowo-zachodniej Polsce i na obszarze Łużyc (Niemcy, Saksonia). To obszary uznane za najbardziej perspektywiczne pod kątem występowania mineralizacji miedziowej w utworach cechsztynu. W okolicach tzw. Starego Zagłębia Miedziowego, KGHM posiada koncesję eksploracyjną „Synklina grodziecka”, w ramach której prowadzi intensywne wiercenia. Obszar koncesji obejmuje 66,73 km2. Na zaawansowanym etapie znajduje się również projekt wierceń na obszarze Weisswasser w Niemczech, tuż za granicą z Polską. KGHM prowadzi także prace na obszarze koncesyjnym Szklary, na północ od Ząbkowic Śląskich. Mają one udokumentować złoża rud niklu.Czerwiec


Miliardowe inwestycje w Hucie Miedzi „Głogów”


Modernizacja pirometalurgii, odtworzenie fabryki kwasu siarkowego, zabudowa IV pieca Dörschla to jedne z najważniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych w Hucie Miedzi „Głogów”. Inwestycje te dotyczą nie tylko procesu produkcyjnego, ale mają również wpływ na ochronę środowiska, bezpieczeństwo i warunki pracy. Łącznie w HM „Głogów” realizowanych jest 10 dużych przedsięwzięć o wartości ponad 2 mld złotych. Realizowane inwestycje dadzą długoletnie korzyści ekonomiczne. To dla KGHM oprócz efektywnego hutnictwa, także zintegrowana produkcja. W 2011 roku HM „Głogów” obchodzi jubileusz 40-lecia.
To największa huta w Europie i jedna z najmniej uciążliwych dla środowiska hut miedzi na świecie.

Umowa na sprzedaż akcji Polkomtela

KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Energetyczna SA, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i Węglokoks SA, wspólnie z Vodafone Americas Inc. i Vodafone International Holdings BV, podpisali przedwstępną umowę, na mocy której zbywają swoje akcje w kapitale zakładowym w  Polkomtel S.A., wiodącym, polskim operatorze telekomunikacyjnym.Lipiec


List intencyjny w sprawie utworzenia Forum Polsko-Chińskiej Współpracy StrategicznejKGHM Polska Miedź S.A. i China Minmetals Corporation porozumiały się w sprawie wspólnego utworzenia Forum Polsko-Chińskiej Współpracy Strategicznej. List intencyjny w tej sprawie podpisano w siedzibie Ministerstwa Gospodarki RP.
W podpisanym liście strony zadeklarowały, że będą promować Forum jako platformę wymiany i współpracy gospodarczej, handlowej i kulturalnej pomiędzy Polską i Chinami. Forum zaprosi ministerstwa, znane przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz wybitnych ekspertów i naukowców, w celu zbadania i omówienia możliwości współpracy w obszarach m.in.: górnictwa, rolnictwa, telekomunikacji, drogownictwa, kolejnictwa, transportu, energetyki, źródeł energii, ochrony środowiska, badań naukowych oraz edukacji.Sierpień


KGHM wypracował w pierwszym półroczu 4,3 mld zł zysku nettoWynik netto osiągnięty w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 4,3 mld zł, co oznacza blisko dwukrotny wzrost w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ceny miedzi i srebra kształtowały się powyżej założeń przyjętych w budżecie Spółki i w związku z tym KGHM rozpoczął prace nad jego korektą. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2011 roku średnie notowania miedzi wyniosły 9 398 USD/tonę, natomiast kurs walutowy 2,82 USD/zł. Wzrost notowań metali w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 roku stanowił główny czynnik zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 2,8 mld zł, w tym sprzedaży wyrobów z miedzi o 1,8 mld zł i srebra o 0,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży osiągnięte po sześciu miesiącach 2011 roku wyniosły 10 mld zł, co stanowi 62% wielkości prognozowanej na cały rok.Wrzesień


KGHM laureatem nagrody Index of Success


Na przyznanie KGHM szczególnego wyróżnienia wpływ miały m.in. działania Zarządu w kierunku zmniejszenia kosztów produkcji i polepszenia wydajności. Ponadto kapituła nagrody Index of Success doceniła aktywność KGHM w takich obszarach, jak ochrona środowiska, sponsoring kultury i sportu, działalność charytatywna i wspieranie lokalnej społeczności. Już po raz piąty dziennik „Rzeczpospolita” oraz firma Deloitte przygotowały ranking 500 największych przedsiębiorstw z 19 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

KGHM i Netia zawarły umowę sprzedaży 100% akcji spółki Telefonia DIALOG S.A.

 

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Netia S.A. podpisały zobowiązującą warunkową umowę, na mocy której KGHM zgodził się na sprzedaż 100% akcji w spółce Telefonia DIALOG S.A. na rzecz Netii. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Październik


Polska Miedź – z nauką w przyszłość – dokąd i dlaczego?Czy polska nauka potrafi odpowiedzieć na wyzwania, przed jakimi stoi dzisiaj Polska Miedź? Czy KGHM potrafi wdrożyć innowacyjne rozwiązania? To pytania, na które szukali odpowiedzi wybitni naukowcy wraz z przedstawicielami miedziowego holdingu podczas Forum Dyskusyjnego „Polska Miedź – z nauką w przyszłość – dokąd i dlaczego? ” podczas Forum zorganizowanego 7 października 2011 roku w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zarząd KGHM przedstawił problemy i wyzwania, których rozwiązanie jest warunkiem rozwoju miedziowej Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. i Akademia Górniczo-Hutnicza zamierzają podjąć współpracę w zakresie utworzenia i wspierania Laboratorium Pierwiastków Krytycznych AGH-KGHM oraz realizacji badań w ramach tego Laboratorium.

PLider filantropiPolska Miedź Liderem Filantropii 2011

Już po raz piąty Forum Darczyńców w Polsce, kierując się mottem „Filantropia to dobra inwestycja”, przeprowadziło konkurs Liderzy Filantropii. Konkurs nagradza firmy, które przeznaczają najwięcej pieniędzy na cele społeczne. W tym roku zgłosiło się do niego 30 firm. Polska Miedź znalazła się w gronie finalistów, zdobywając drugie miejsce. KGHM nagrodzono także Nagrodą Specjalną za „Konsekwentne Zaangażowanie w Konkurs i Rozwijanie Filantropii Korporacyjnej w Polsce”.

The Best of The Best

Kapituła konkursu The Best Annual Report 2010 postanowiła w 2011 roku, przyznać dwie nagrody specjalne „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które w ostatnich latach zajmowały pierwsze miejsce w konkursie „The Best Annual Report”. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzane wg MSSF/MSR z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.Listopad


Finał Polskiej Transakcji RokuWszyscy dotychczasowi akcjonariusze Polkomtel S.A. przenieśli własność posiadanych akcji spółki na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Tym samym, zakończono jedną z największych transakcji w branży telekomunikacyjnej w Europie w ciągu ostatnich kilku lat. Całkowita wartość transakcji to 18,1 mld zł

KGHM Perłą Polskiej Gospodarki

Pierwsze miejsce w rankingu Perły Polskiej Gospodarki zdobyła KGHM Polska Miedź S.A. Firmę nagrodzono w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Polska Miedź otrzymała nagrodę za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. KGHM został także zwycięzcą w kategorii Perły Wielkie.Grudzień

Proces przejęcia
KGHM rozpoczyna proces przejęcia kanadyjskiej firmy górniczejKGHM Polska Miedź S.A. zamierza nabyć firmę górniczą Quadra FNX notowaną na giełdzie w Toronto, w Kanadzie. W wyniku zawartej umowy rozpoczął się proces przyjaznego przejęcia tej spółki. Własnością KGHM mają się stać światowej klasy złoża oraz czynne kopalnie miedzi położone w Kanadzie, USA oraz Chile. Wartość transakcji wyniesie 2,83 mld USD i będzie sfinansowana ze środków własnych KGHM.

Zbycie Akcji Telefonii DIALOG S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. zbyła na rzecz Netii S.A. akcje spółki Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 25,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej około 490 mln zł, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym DIALOG S.A. i reprezentują 100% głosów na walnym zgromadzeniu DIALOG S.A.

Raport na skróty