KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Charakterystyka Spółki

Skład Rady Nadzorczej VII kadencji w 2011 roku przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko

Funkcja

Okres sprawowania funkcji w 2011 roku

Jacek Kuciński

Przewodniczący

01.01.2011–15.06.2011

Marcin Dyl

Zastępca Przewodniczącego

01.01.2011–15.06.2011

Marek Panfil

Sekretarz

01.01.2011–15.06.2011

Arkadiusz Kawecki

Członek

01.01.2011–15.06.2011

Jan Rymarczyk

Członek

01.01.2011–15.06.2011

Marzenna Weresa

Członek

01.01.2011–15.06.2011

 

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki

Józef Czyczerski

Członek

01.01.2011–15.06.2011

Leszek Hajdacki

Członek

01.01.2011–15.06.2011

Ryszard Kurek

Członek

01.01.2011–15.06.2011


Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2011 roku podjęło następujące decyzje:

  • odwołano wszystkich Członków Rady Nadzorczej VII kadencji;
  • ustalono liczbę członków Rady Nadzorczej na 10 osób;
  • powołano 7 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. Nie zostali powołani 3 członkowie wybrani przez pracowników Spółki.

W związku z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o niepowołaniu członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających, w wyniku których pracownicy wybrali do Rady Nadzorczej Panów Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego i Pawła Markowskiego.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2011 roku powołało w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji trzech członków wybranych przez pracowników Spółki w ponownie przeprowadzonych wyborach.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji w 2011 roku przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko

Funkcja

Okres sprawowania funkcji w 2011 roku

Jacek Kuciński

Członek

15.06.2011 – 22.06.2011

Przewodniczący

22.06.2011 – 31.12.2011

Marcin Dyl

Członek

15.06.2011 – 22.06.2011

Zastępca Przewodniczącego

22.06.2011 – 31.12.2011

Marek Panfil

Członek

15.06.2011 – 22.06.2011

Sekretarz

22.06.2011 – 31.12.2011

Franciszek Adamczyk

Członek

15.06.2011 – 31.12.2011

Arkadiusz Kawecki

Członek

15.06.2011 – 31.12.2011

Jan Rymarczyk

Członek

15.06.2011 – 31.12.2011

Marzenna Weresa

Członek

15.06.2011 – 31.12.2011

 

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki

Lech Jaroń

Członek

20.10.2011 – 31.12.2011

Maciej Łaganowski

Członek

20.10.2011 – 31.12.2011

Paweł Markowski

Członek

20.10.2011 – 31.12.2011

Raport na skróty